My Bonnie Lies Over The Ocean

My Bonnie lies over the ocean

My Bonnie lies over the sea

My Bonnie lies over the ocean

Oh bring back my Bonnie to me

 

CHORUS:

Bring back, bring back

Bring back my Bonnie to me, to me

Bring back, bring back

Bring back my Bonnie to me

 

Oh blow the winds o'er the ocean

And blow the winds o'er the sea

Oh blow the winds o'er the ocean

And bring back my Bonnie to me   (CHORUS)